Arkisto: tammikuu 2013

Valta valtuustolla 2013 -2016

tiistaina 29. tammikuuta 2013

Helsingin Pro kuntapalvelut verkosto on koonnut Helsingin kaupunginvaltuutetuille tietopaketin valtuustokauden strategianvalmisteluun. On sanottu, että Helsingin kaupungin strategia on Suomen hallitusohjelman jälkeen toiseksi tärkein Suomen kehitykseen vaikuttava asiakirja.

Helsingin Pro kuntapalvelut -verkosto
JUHA NURMELA: juha.nurmela@pp.inet.fi, puh 050-5490012

ANITA KELLES: kellesa@hotmail.com

Ohessa ovat linkkeinä varsinainen materiaali ja sitä oleellisesti täydentävät muut tekstit.

Valta_valtuustolla ; Varsinainen teksi +budjettivirtojen kuvio, Jakomäki, Myllypuro ja Vuosaari erityiskohteluun
A_Budjetin_arvio ; Helsinki ei ole velkainen, mutta alibudjetoi laittomasti vuodesta toiseen sosiaalimenoja
B_Sisaiset_vuokrat ; Korkeat sisäiset vuokrat heikentävät kilpailutuksissa kaupungin palvelujen mahdollisuuksia
C_Kunnan_ihmisoikeusvastuu ; Helsinkiä sitovat myös Suomen hyväksymät ihmisoikeudet
D_Terveys- ja sosiaalipalvelujen_ sitovuus ; Tiedätkö miten monet toimet on määritelty sitovasti
E_Vanhukset_vaalien_jalkeen ; Finne-Soverin vanhusraportin avauksissa on monia kyseenalaisia kohtia
F_Lindenin_komentti_ Finne-Soverista ; Kokeneen lääkärin kommentti ”kentältä”
G_lahi-_ja_vanhuspalveluista ; Lähipalvelut ovat vanhustyöt parhaasta päästä.

”Arvoisa valtuutettu
Helsingin Pro kuntapalvelut -verkosto toivottaa Sinulle menestystä, sitkeyttä ja viisautta kaupunkilaisten asioiden hoitamisessa.Vaativan työsi tueksi olemme koonneet tietopaketin valtuutetun työhön oleellisesti liittyvistä asioista. Toivomme, että Sinulla on aikaa tutustua aineistoon ja että siitä on Sinulle apua ensimmäisenä eteen tulevan tärkeän
valtuustokauden strategian käsittelyssä ja myöhemmin valtuusto- ja lautakuntatyöskentelyssä. Pro kuntapalvelut -verkosto seuraa valtuutettujen työtä ja äänestyspäätöksiä. Välitämme niistä tietoa helsinkiläisille ja julkisuuteen.

Järjestämme aika ajoin kuntataloutta ja kunnallisia palveluja käsitteleviä tilaisuuksia, joihin kutsumme valtuustoryhmien edustajia ja valtuutettuja. Niissä käydään vuoropuhelua asukkaiden ja kuntapoliitikkojen välillä.”

Helsingin Pro kuntapalvelut abc

maanantaina 28. tammikuuta 2013

Verkosto toimii:

  • peruspalvelujen puolesta kilpailuttamista ja ulkoistamista vastaa
  • lähipalvelujen säilyttämiseksi
  • kaupungin  laitoksiltaan  perimien sisäisten vuokrien alentamiseksi
  • Helsingin energian voittojen käyttämiseksi peruspalveluihin

Toimintamuotojamme  ovat:

  • Helsingin  budjettisuunnitelmien ja  muiden hankkeiden kommentointi
  • budjettiriihet ja muut keskustelutilaisuudet
  • kokoontumiset Seurakuntayhtymän tiloissa
  • yhteydenpito  lautakuntiin, valtuustoryhmiin ja valtuutettutuihin