Verkoston arvio palvelusetelistä

Hyvä sosiaalilautakunnan jäsen ja varajäsen,

Prokuntapalvelut-verkosto haluaa ilmaista huolestumisensa palvelusetelihankkeestanne, josta aiotte päättää 22.6. kokouksessa.

Palvelusetelien käyttöönotto ei saa merkitä alkusoittoa laajemmalle yksityistämiselle, joka kaikkialla maailmassa, näkyy nyt rapauttavan peruspalveluja. Viimeksi tällainen analyysi on tehty Isosta Britanniasta. Muiden maiden yksityistämisen kokemuksista on syytä ottaa oppia.

On myös alueita, joille yksityistäminen ei sovi, eikä kaikkea tule myöskään tuotteistaa. Kuntalaisten perusoikeuksiin kuuluvat peruspalvelut eivät sovi markkinoille. Markkinat toimivat vain silloin kun asiakkailla on mahdollisuus olla ostamatta liian kallista palvelua tai valita vaihtoehdoista halvempi yhtä hyväntasoinen tuote. Markkinat  edellyttävät siis laajaa tarjontaa, käytännössä ylitarjontaa, jotta vältytään siltä että palvelusta tulee yksityisen tarjoajan lypsylehmä. Ihmiset eivät myöskään voi olla ostamatta palvelua. Esimerkiksi  terveyspalvelu ei ole samanlainen ”tuote”, josta voi irtisanoutua kuin coca-cola pullosta, ilman että irtisanoutuminen vaarantaa hengen tai ihmisen tulevan hyvinvoinnin.  Markkinamalli ei tässä toimi.

Haluamme seuraavia asioita:

  • Palveluseteli ei saa syrjäyttää yhtä hyvätasoista peruspalvelua, vaan hyvälaatuisen peruspalvelun tulee jatkaa rinnalla yhtenä vaihtoehtona.
  • Palvelusetelien avulla ei tule luoda kahden kerroksen väkeä (mm. tulosidonnaisuuden avulla) eikä ohituskaistaa maksukykyisille. Eriarvoisuuden lisääminen vaarantaa koko yhteiskunnan hyvinvoinnin sekä kestävän talouden pohjan (lähde: The Spirit Level).
  • Sosiaaliset ja perustuslailliset oikeudet on turvattava kaikille kuntalaisille. On erityisesti pidettävä huoli niistä, jotka heikon kuntonsa tai muun syyn takia eivät pysty huolehtimaan oikeuksistaan.
  • Seteleistä, niiden käytöstä ja  vaihtoehtoisista ratkaisuista on annettava riittävän selväkielistä tietoa palvelujen käyttäjille terveyskeskuksissa ja kotipalvelun yhteydessä, eikä tiedon välitystä saa jättää vain verkon varaan.
  • Kokeiluun on liitettävä sosiaalisten vaikutusten selvitykset kansalaiskuulemisineen. Kansalaisyhteiskunnalle tulee myös antaa mahdollisuus osallistua palveluseteli kokeilujen seurantaan.
  • Myös muutoksia palvelujen läpinäkyvyydessä tulee seurata jottei demokraattinen seuranta ja laadun valvonta vaarannu eikä ammatillinen pätevyys heikenny.
  • Kokeilun yhteydessä on sosiaalisten vaikutusten lisäksi) tehtävä vertailuja  muiden jo hyvin toimivien vaihtoehtojen kanssa, kuten ostopalvelu ja maksusitoumus järjestelmä; b) syytä selvittää mihin tarkalleen palvelusetelit sopivat sekä laatia ja määritellä yksityiskohtaiset ehdot jotta voidaan poistaa tai vähentää joitakin edellä mainittuja vaaroja; c)  säännöllisin välein raportoitava valtuustoa, hallitusta ja lautakuntaa kokeilun etenemisestä ja kokemuksista; sekä d) tiedotettava julkisuudessa palvelusetelien käytöstä.

Ylipäätään toivomme, että jatkossa myös kuntalaiset ja heidän järjestönsä otetaan mukaan suunnitteluun ja seurantaan. Osallistamisen periaatetta joka on kirjattu myös kuntapolitiikan raameihin tulee kaikin tavoin vahvistaa.

Parhain terveisin.
Prokuntapalvelut-verkoston puolesta
Anita Kelles-Viitanen, verkoston vetäjä

Vastaa