Verkoston arvio 2010 budjettiehdotuksesta

Ritva Pitkänen on useana vuonna laatinut arvion Helsingin budjettiehdotuksista, joissa  sosiaali- ja terveyspalvelut ovat olleet säännönmukaisesti alibudjetoituja. Helsingin Energian voittovarojen käyttöä ei käsitelly budjettiehdotuksissa, vaikka voitto on hyvin enneustettavissa. Helsingillä on jatkuvasti enemmän saatavia kuin velkoja. Kassavarat ovat olleet ylisuuret.

Budjetti2010

Vastaa