Stoppi lähipalvelujen supistamisaikeille ( 7.12.2009)

Maanantain 7.12.2009  Helsingin pro kuntapalvelut  verkoston kokouksessa keskusteltiin innokkaasti, mitä voitaisiin tehdä, etteivät mitättömän pienillä säästöillä lähipalveluiden tilavuokrissa aiheuttaisi suurta pahoinvointia helsinkiläisille.

Ihmeteltiin, miksi moisia säästöjä edes pyritään toteuttamaan, kun en aiheuttavat paljon pahaa oloa ja harmia kuntalaisille. Tarkoitus on, että Raija Korhonen ja Juha Malmisalo tarjoavat tästä pahoinvoinnin tuottamisesta ja kunnan omien palvelujen etiikasta artikkelia Helsingin Sanomiin.

ILLAN PÄÄTTEEKSI SYNTYI IDEA SÄÄSTÖKOHTEINA OLEVIEN RAKENNUSTEN YMPÄRÖIMISESTÄ SUOJELUNAUHOILLA, JOIHiN ASUKKAAT JA PALVELUJEN KÄYTTÄJÄT VOIVAT KIINNITTÄÄ TERVEISIÄ PÄÄTTTÄJILLE.

RAKENNUKSET YMPÄRÖIDÄÄN SUOJELUNAUHOILLA SUNNUNTAINA 17.1.2010 ELI PÄIVÄÄ ENNEN KUIN TÄMÄN HETKISEN TIEDON MUKAAN KAUPUNGINHALLITUS PÄÄTTÄÄ PALVELUVERKKOSUPISTAMISASIAN OMALTA OSALTAAN.

SUOJELUNAUHATAPAHTUMAN VALMISTELU ALKAA HETI JA SEN ORGANISOINTIA SUUNNITELLAAN 7.1.2010 KLO 17.00 SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ.

TOIVOMME, ETTÄ JOKAINEN VERKOSTOLAINEN KERTOO HETI MITEN LAAJASTI SUOJELUNAUHA TAPAHTUMASTA JA MIETTII, MITEN VOI ITSE TOIMIA.

Muita keskustelussa esillä olleita asioita.

Raportissa todetaan useassa kohdassa, että lähes kaikki käyttävät autoa. Se kuvaa hyvin laatijoiden puutteelista tietoa lähipalvelujen käyttäjien liikkumisesta. Helsingissä autottomien talouksien osuus on erityisen suuri. Miten auton käyttöön kannustaminen sopii ilmastotavoitteisiin, joita Helsingissäkin on asetettu.

Kaikilla ei myöskään ole HKL:n lippuun aikaa ostettuna, koska se on pienituloiselle suuri menoerä. Raportti kehottaa mm. malminkartanolaisia menemään Myyrmäen kirjastoon yli vyöhykerajan ( 4 euroa). Se kuvaa hyvin, kuinka ylimalkaisesti raportti on kirjoitettu. Kirjastojen käytöstä tiedetään Tilastokeskuksen tutkimuksen perusteella, että mitä lähempänä KOTIA kirjasto on sitä useammin siellä käydään.

Sisäiset vuokrat ovat säästöjen perustelujen pääjuju. Ne ovat kuitenkin kaupungintalouden sisäistä menoa virastoille. Todelliset tilojen ylläpitokulut ovat lämmitys, vesi, sähkö ja kunnossapito yms. Ne ovat varmaan reilusti alle puolet laskennallisista sisäisestä vuokrista. Sisäiset vuokrat pitäisi saada poliittiseen keskusteluun pikimmiten. Nykyinen malli tuottaa turhaa aiheetonta ahdistusta palvelutoiminnissa ja saa kunnan omat palvelut näyttämään kalliilta.

Keskusteltiin siitä, että asukkaiden lisääntyneet kustannukset pitäisi tuoda vertailukelpoisina kustannuksina kaupungin laskennallisten sisäisten vuokrien säästöjen rinnalle. Asukkaille tulee etäänpänä olevista palveluista matkakustannuksia joko lipunhintoina tai henkilöauton käyttökuluina. Lisäksi tarvitaan lisää aikaa matkoihin. Kasvaneille matka-ajoille pitäisi laskea hinta, kuten esim. tieinvestointien perusteluissa tehdään. Kotityöarvoa mitattaessa kotityön tuntihintana on käytetty Kuluttajatutkimuskeskuksessa kodinhoitajan tuntipalkkaa, joka lienee nykyään jotain 12 euroa. Työssä käyvien aikatappioiden tuntihinta arvostettaneen tieinvestoinneissa sitä korkeammiksi. Kotiäitien ja -isien, lasten ja eläkeläisten matka-aikojenkin kasvu pitäsi arvottaa rahassa ja tietysti myös heidän matkakulujensa kasvi pitäisi arvioida.

Näin voitaisiin järkevin perustein päättää, missä toimitilojen sulkemisen hyöty on suurempi kuin palvelujen käyttäjien menetykset. Kyse on helsinkiläisten rahoista joko verojen kautta tai omasta kukkarosta. Verotus kuitenkin tasaa palveluja tarvitsevien kustannuksia.

Kaikki kunnat, myös Helsinki, ovat kuntalaisia varten.

Kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan.” lukee kuntalain ensimmäissä pykälässä. Tässä onnettomassa palveluverkon supistamissuunnitlemassa se on unohtunut tyystin.

Vastaa